اخبار سهام

94/06/28 - 10:00
شماره: 17
نتیجه برگزاری مجمع فوق العاده 94/06/26

نتایج حاصل از یرزگزاری مجمع فوق العاده

نتیجه برگزاری مجمع فوق العاده 94/06/26

متأسفانه به دلیل نرسیدن تعداد حاضرین در مجمع ، به حد نصاب مجمع لغو گردید .

.

.

ضمنا طی یک آگهی دعوت که به صورت پستی ارسال می گردد ، مجمع فوق العاده مجدداً برگزار خواهد شد .

اطلاعات تماس

تهران ، شهرری ، جاده امین آباد ، نبش سه راه ذوب مس ، جنب کارخانجات سیمان و ایرانیت تهران
ایمیل : info@Fajrerey-iranit.com
تلفن : (+9821) 33 42 11 40 - 3
فکس : (+9821) 33 42 11 44