اخبار سهام

94/06/10 - 10:00
شماره: 16
برگزاری مجمع فوق العاده مورخ 94/06/26

برگزاری مجمع سالیانه به طور فوق العاده

برگزاری مجمع فوق العاده مورخ 94/06/26

سهامدار محترم شرکت فجرری
بدینوسیله از جنابعالی دعوت بعمل می آید تا در جلسه مجمع عمومی فوق العاده در تاریخ 1394/06/26 رأس ساعت 15 در محل مسجد صاحب الزمان (عج) واقع در شهرری – سه راه تقی آباد – روبروی شرکت واحد حضور بهم رسانید.
(موضوع جلسه: تصمیم گیری در مورد ادامه فعالیت شرکت)

اطلاع رسانی نیز به دو صورت 1-از طریق اس ام اس (دو مرحله دهم و بیست و یکم شهریور) 2-سایت شرکت

اطلاعات تماس

تهران ، شهرری ، جاده امین آباد ، نبش سه راه ذوب مس ، جنب کارخانجات سیمان و ایرانیت تهران
ایمیل : info@Fajrerey-iranit.com
تلفن : (+9821) 33 42 11 40 - 3
فکس : (+9821) 33 42 11 44