شرکت فجرری (ایرانیت)

تماس با ما

آدرس :

تهران ، شهرری ، جاده امین آباد ، نبش سه راه ذوب مس ، جنب کارخانجات سیمان و ایرانیت تهران

تلفن :

33421140 21 (0098)
33421141 21 (0098)
33421142 21 (0098)
33421143 21 (0098)

فکس :

3342114421 (0098)

پست الکترونیکی :

info@Fajrerey-iranit.com

فرم تماس

Contact form submitted.
ارسال

اطلاعات تماس

تهران ، شهرری ، جاده امین آباد ، نبش سه راه ذوب مس ، جنب کارخانجات سیمان و ایرانیت تهران
ایمیل : info@Fajrerey-iranit.com
تلفن : (+9821) 33 42 11 40 - 3
فکس : (+9821) 33 42 11 44